Vem är Christer?

Christer är troligen född till säljare eller fick en tidig DNA-injektion som gav ett fanatiskt intresse för försäljning. Han ser ALLA på vår jord som säljare i någon form.

Under sina 30 år som säljare, försäljningschef, vd, säljcoach har Christer sökt efter detaljerna som gör skillnad i en säljprestation, hur kan vi utveckla vårt VARA och GÖRA som säljande person. Han har en provocerande tanke att vi använder max 50% av vår potential och älskar den metod som får oss att nå oanade höjder – TRÄNING.

Christer har jämfört högpresterande inom sport med högpresterande inom försäljning och kombinerat ihop delarna till ett vinnande recept. En helhetssyn som innehåller tre delar, mental träning och fysisk träning kopplad till en säljteknisk utbildning. Han är utbildad Mental Tränare och ICC Coach, det kopplad till en mångårig erfarenhet i försäljning ger det en vinnande helhet.

Christer som föreläsare

Livet som säljare eller säljande person kan vara intensivt och utmanande. Christer vill ge dig ett nytt helhetsperspektiv på att nå framgång i försäljning genom genialiskt enkla framgångsrecept som både skapar vinnande attityder, vanor och beteenden och ett högt kundvärde.

Hur kan du träna dina säljande egenskaper som person med både enkla och beprövade metoder. Vad gör du ”tekniskt” i din vardag som säljare för att nå dina mål och skapa ett högt kundvärde. Du kommer troligen att definiera om, utveckla din syn på säljrollen.

Christer talar om

  • Helhetssyn på din säljprestation, att högprestera i balans
  • Mentalträning för säljare
  • Målstrategi – att nå mål som vi inte trodde fanns
  • Säljande vinnande personliga egenskaper
  • Vinnande moment i säljprocessen
  • En ledares utmaningar att bygga en vinnande säljkultur

“Christers berättelser med egna erfarenheter har inspirerat och påverkat mig kraftigt. Jag har fått en kick av att göra en förflyttning framåt fysiskt, mentalt och säljmässigt. Jag vågar än mer utmana kundernas verksamheter och arbetssätt, vilket är den mest framgångsrika säljprofilen enligt modern forskning.”

Örjan Mårtensson, Säljansvarig IT-branschen

“Jag har insett att jag kan. Att jag har något att tillföra. Att jag får och kan ta betalt för min kompetens. Att jag inte är till för alla. Att jag har utvecklingspotential med nya och spännande mål att sikta på. Och det roligaste .... att jag faktiskt ÄR säljare!”

Märit Jonsson, Inredare, art director och entreprenör