Vem är Louise?

Louise Östberg är innovations- och kreativitetsexperten som drivs av övertygelsen om att många små idéer som kommer från alla i en organisation ger större effekt än ett stort förändringsprojekt eller en stor innovation. Louise Östberg är även trebarnsmamman som tröttnade på ekorrhjulslivet i Stockholm och bristen på äventyr i livet och genomförde ett experiment där hon gjorde ett äventyr om dagen i ett år – för att utforska om summan av många små äventyr är större än ett stort äventyr.

Experimentet ledde till en livsstilsförändring och en flytt för henne och familjen till västra Härjedalen. Idag driver hon företaget 365 Idéer och äventyr, med Funäsdalen som bas och världen som arbetsplats. Hon fördelar sin tid mellan att föreläsa om inkrementell innovation, förbättringsarbete och hur en organisation kan bli riktigt bra på att tillvara ta alla medarbetares idéer och att arbeta som fjäll- och expeditionsguide.

Louise Östberg är författare till två böcker: Små Idéer – Stora resultat, medförfattad med Alan G Robinson och Dean Schroeder, utgiven av SIS Förlag och mottagare av utmärkelsen Årets Författare 2010, samt Sätt Kreativiteten i System.

Louise som föreläsare

Varje dag ser medarbetare mängder av problem och möjligheter som deras chefer inte ser. En organisations medarbetare har många goda idéer som kan spara pengar och tid, öka intäkter, göra arbetet enklare, samt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen. Att arbeta med medarbetardrivet förbättrings- och innovationsarbete varje dag, året om, passar alla chefer och ledare på olika nivåer i alla typer av verksamheter som är intresserade av att förbättra resultat och konkurrenskraft genom att ta till vara kraften i hela organisationen.

Välj mellan en föreläsning om innovation och kreativitet där du lär dig hur du blir riktigt bra på att tillvarata idéer från hela din organisation. Eller en föreläsning om livsstilsförändring och hur du får mer äventyr i livet. Eller en kombination av bägge där Louise drar paralleller mellan sina olika världar på ett sätt som får åhörarna att förstå hur förändringsarbete, inkrementell innovation och kreativitet fungerar på riktigt genom exempel från såväl näringsliv, offentlig sektor som från äventyrsvärlden.

Louise talar om

  • Små idéer ger stora resultat!
  • Drömmen om ett äventyrligare liv
  • Skapa bestående förändring genom inkrementell innovation

“”

“”