Vem är Margareta?

Margareta är en självlysande känslomänniska och analog influencer som ser livets Kraft som ekonomi. Lika mycket kraft in som ut, för att hålla Livskraftsbudgeten i balans.

Som den utpräglade organisatör hon är, skapade hon ett plus/minussystem för Kraft under sin egen sjukskrivning för utmattning – eller Kraftkonkurs som hon kallar det. Det blev ett livsövergripande system för kraftökning och hur man genom kunskap om attraktionslagen inte bara blir frisk utan blir Kraftmiljonär på kuppen. Systemet blev grunden till Kraftskolan, som Margareta idag arbetar fullt ut med, genom inspirerande föreläsningar och utbildningar i både Sverige och andra länder.

Föreläsningarna består alltid av en blandning av vetenskapliga fakta och egna erfarenheter, silat genom Kraftskolans lättbegripliga system och Margaretas humor och passion.

Hon delar sina erfarenheter även i det skrivna språket och har gett ut sju titlar inom ämnet.

Margareta som föreläsare

När du har varit på en föreläsning, workshop eller kurs med Margareta så har du direkt både ett lättbegripligt system och flera effektiva verktyg med dig hem för att själv optimera det personliga Livskraftskontot.

Margareta talar om

  • Från Kraftkonkurs till Kraftmiljonär – att runda utmattningsfällan
  • Vad har attraktionslagen, mående och framgång i affärer gemensamt?
  • Kraften i kärlek och rädsla

“Hon gör det svårbegripliga livet lättbegripligt”

“Margareta är en mycket kunnig och engagerande föreläsare. Hennes blandning av egen erfarenheter kopplat till den kraftfulla metoden kring arbetet med att stärka individer är mycket effektfullt och lärorikt och skapar långsiktiga resultat hos både deltagare och organisationen. Detta blandat med hennes egna verktyg Kraftmodellen gör att ingen lämnar föreläsningen oberörd”

Per Stattin, regionchef SV region Västerbotten