Vem är Patric?

Patric har från sent 90-tal byggt grunden för en ny typ av utförsåkning som 10 år senare blev en OS-sport. Mellan högskolepoäng, arvsfondsprojekt, politiskt aktivism, landslag och neuropsykiatrisk utredning har en karaktär av ledarskap över fria uttryck vuxit fram.

Tillsammans med cirkusartister grundade Patric vinterakrobatikutbildningarna i Jämtland 2006 och det senaste uppdraget har varit rollen som förbundskapten för Freeskiing Team Sweden 2012-2018.

Patric talar om kognition och progression hos människan i samhället. Berättelsen från erfarenheten som ledare och autistisk inom den olympiska världen ger perspektiv över den gemensamma målbilden.

Hur fungerar du? Var ska vi? Varför?

Patric som föreläsare

Föreläsningen ger exempel på karaktären bakom den vanliga och ovanliga personen samt konflikt och kreativitet dem emellan. För alla som vill veta mer om autism och förstå sig själva som unika individer, i samspel med omgivningen. Informativt om ansvaret som inkluderande ledare och hur deltagarnas riktning blir gruppens värdegrund.

Önskvärt för optimal nytta är möjlighet till anpassat för- och efterarbete baserat på den specifika grund som just ni står på. Föreläsningen kan också upplevas på engelska.

Patric talar om

  • Spontanidrott i OS
  • Information om autism
  • Femfaktorteorin
  • Autonomt ledarskap

  • Inkludering i praktiken

“Att få en inblick i Pattes annorlunda tankevärld, liv och karriär är sinnesvidgande, berörande och riktigt roligt. Han har alltid gått sin egen väg och med sin unika syn på samhället i stort och sin tidigare roll som förbundskapten för freeskilandslaget som bas utsätter han åhörarna för precis lagom dos av friktion och aha-upplevelser... Oavsett om du vill utvecklas på ett personligt plan eller påverkar utvecklingen av stora organisationer eller företag kommer du ha stor glädje och nytta av Pattes omvälvande idéer. Det blev extremt tydligt under hans föreläsning hos oss!”

Johan Ranbrant, Gomorron Östersund